Fredag:

23.00-03.00 Halloween knows no monsters

Releasefest för ny nummret av Kolla! -Magasinet för det permanenta äventyret samt inofficiell kickoff för Vår Makt 05. De 20 första gästerna får ett gratis ex av nya Kolla!. Dj Tommy, DJ Thomas Jaldemark och Dj Lilith m.fl. står för musiken.

-

Lördag:

12.00 Proletär management

Mot kapitalets management ställer vi en proletär management. Henrik från Kämpa tillsammans berättar om de små vardagskonflikterna, hur de uppstår, utvecklas
och hur de bekämpas. Vilka teorier och metoder använder företagen för att förstå och trycka ner ”onda informella ledare”.

14.00 Vita fabriken

Den tyska vänstergruppen Wildcat växte fram ur autonoma fabriksinterventioner. De har sedan åttiotalets början levererat analyser inifrån arbetsplatser och utvecklat intressanta perspektiv på utomfackliga kamper. Ett område de beskrivit utförligt är kamperna inom sjukvården, eller "den vita fabriken", som de kallat de stora vårdkomplexen. En Wildcat-medlem berättar om deras teorier och sina egna
erfarenheter av tjugo års utomfacklig kamp i sjukvården.

16.00 (Re)Search and Destroy - Militanta undersökningar

De militanta arbetsplatsundersökningarna bryter ner gränserna mellan undersökande, aktion och cirkulerande av kamperfarenheter. Sociologiska verktyg har brutits ur forskarnas händer och tagits som redskap för att undersöka våra egna vardagssituationer som proletärer, som ett medel i utvecklandet av kommunistiska praktiker. I en paneldiskussion försöker vi belysa användbarheten av undersökningarna. Magnus Wennerhag, doktorand i sociologi på Lunds universitet berättar om undersökningen som sociologisk metod, Kvinnopolitiskt forum Stockholm om sitt initiativ till en militant undersökning om kvinnors arbetssituation på första maj i Stockholm och Kämpa tillsammans om vågen av självundersökningar och arbetsplatsrapporter de inledde.

-

Söndag:

10.00 Frukostbuffé

11.00 InformaKtion - Från kommunikation till kommuniserande

Det senaste året har upplevt ett uppsving av webbsajter och nyhetsblad inriktade på informell arbetsplatskamp, som genererats av en våg av utomfacklig och facklig aktivism. Hur sprider och cirkulerar vi de erfarenheter vi har från de kamperna vi deltar i? Stannar våra erfarenheter hos oss själva eller sprids de vidare igenom våra kamper? Hur går vi bortom våra enskilda arbetsplatser, generaliserar erfarenheterna och för upp dem till en kollektiv nivå? Paneldiskussion om de utomfackliga initiativens framtid, med Praxis Stockholm, Motarbetaren Göteborg samt sajterna Nöjesfabriken och Polkagrisarna.

13.00 Myteri i reservarmén

Kapitalismens överlevnad, dess reproduktion som social relation, hänger på dess förmåga att påföra arbetet. Kapitalet måste varje dag, varje stund, övervinna arbetsvägran för att tvinga fram en arbetsdisciplin. Med arbetsmarknadsåtgärder och "workfare" görs försök att drilla en "aktiv arbetsmarknad", där de arbetslösa antar sin roll som reservarmé för att pressa ner lönerna och flexibilisera arbetet. Nätsajten Arbetsförnedringen från Göteborg och Malmögruppen Allt åt alla diskuterar möjligheterna att utveckla flykten från arbetet och vilka möjligheter arbetslösa har att bedriva motstånd.

15.00 Klasskampen tar inte semester

Sommarjobb är ingen gåva från snälla arbetsgivare. Arbetsköparna behöver sommarjobbande ungdomar och det finns ingen anledning till att vara tacksam när man egentligen blir utnyttjad till ett underpris. Sommaren 2005 drev Syndikalistiska ungdomsförbundet en kampanj riktad till ungdomar på sommarjobb. Här presenterar SUF sina erfarenheter från kampanjearbetet och berättar hur de ska gå vidare.

18.00 Filmkväll på Café Glassfabriken

Tre filmer på temat arbetslöshet. "Se och inse", en kortfilm om arbetsförmedlingen. "AUC II", Sub tvs film om Arbete och Utvecklingscenters (AUC) verksamhet i Södra innerstaden i Malmö. "Snatterskan", är en fransk spelfilm byggd på en verklig händelse. Francoise försörjer själv sina två barn, men det går knappt ihop. En dag går hon ut ur snabbköpet med två välfyllda kassar utan att betala.

-