Vår makt 2005 - (Re)Search and Destroy!

Nu putsar vi på vapnen i vår arsenal! Militanta undersökningar är ett verktyg som betytt mycket för att synliggöra, utveckla och sprida arbetsplatskamper. På årets Vår makt-konferens på Allhelgonahelgen den 4-6 november i Malmö, kommer vi fördjupa oss i de deltagande självundersökningarna. Klasskampen pågår hela tiden, överallt runtomkring oss i våra vardagsliv.

Det är i dessa kamper, denna reella rörelse, som vi kan hitta vår makt, det är där möjligheterna till en samhällsförändring och ett omkullkastande av kapitalismen finns. Självundersökningarna är att ta våra vardagserfarenheter på allvar och genom dem se möjligheterna till kollektiva kamper, attacker och undandraganden, på och utanför arbetsplatsen. Vår makt är en hel helg med föredrag, diskussioner och cirkulerande av kamper. Vi har bjudit in föredragshållare som kommer berätta om sina egna aktiviteter, i form av undersökningar, hemsidor och tidningar.

Vi kommer fördjupa oss i hur informellt motstånd uppstår och hur konflikter utvecklas eller kvävs. Bland föredragen och diskussionerna kommer erfarenheter från vården, arbetslösa, kampanjer kring sommarjobb och arbetsplatstidningar att diskuteras.

Vår makt 2005 arrangeras av Gatuaktionen, med SUF Malmö, Kämpa tillsammans, Allt åt alla, KC Glassfabriken, KF Panora, Radikal distribution och ABF som medarrangörer.

-

 
iken, KF Panora, Radikal distribution och ABF som medarrangörer.

-