PIRATSHOPPING är ett koncept som går ut på att vi ger bort eller byter gratis filer, som mjukvara, musik, film eller annan kultur (lämpligtvis på cd-skivor) till folk och varandra helt öppet, som en kollektiv politisk aktion. Dessutom görs det på kapitalismens, varumarknadens mest tydliga hemmaplan -varuhuset. Detta för att visa på det kommunistiska innehållet i det fria, gratis utbytet av kultur etc.

Skända varan på varans hemmaplan!
Fildelning är digital klasskamp!Karta till Hansacompagniet - Piratbyrån - Gatuaktionen - Hansacompagniet